zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.

Dnia 26.06.2014r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu ekologicznego współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Urzędu Miasta w Bełchatowie. Rozpoczęło się ono od krótkiego przedstawienia w wykonaniu dziewcząt z klasy IIc, wprowadzającego w tematykę projektu. Następnie przedstawiono prezentację podsumowującą kolejne etapy realizacji projektu. Najważniejszym punktem spotkania było wręczenie nagród laureatom konkursów ekologicznych.

Zdjęcia powstałe podczas realizacji projektu znajdują się w galerii szkoły.

W drugim semestrze bieżącego roku szkolnego uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie uczestniczyli w projekcie ekologicznym „Człowiek, środowisko i ekologia” współfinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Urzędu Miasta Bełchatowa. Całkowity koszt zadania wyniósł 24000zł (18000,00 zł z funduszy WFOŚiGW w Łodzi i 6000,00 z UM Bełchatowa). Kwotę tę przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, wycieczki przyrodnicze, nagrody w konkursach o tematyce ekologicznej oraz materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu.

Program został podzielony na cztery części obejmujące treści nauczania z biologii, chemii, fizyki i geografii. Wszystkie zaplanowane do realizacji zagadnienia, doświadczenia i obserwacje w zakresie podstawowym zostały wykonane podczas lekcji, a w rozszerzonym na zajęciach pozalekcyjnych.

W ramach programu, zgodnie z planem, zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej i geograficznej. Są to: tablica interaktywna, projektor, komputer z oprogramowaniem, monitor, głośniki, pehametr, mini detektory przewodnictwa, okulary ochronne dla uczniów, szkło laboratoryjne, odczynniki laboratoryjne, program na CD do nauki chemii, model szkieletu człowieka, zestaw płyt DVD z filmami dydaktycznymi, mierniki poziomu hałasu. Dzięki nim lekcje stały się ciekawsze i atrakcyjniejsze, a przyswajanie wiedzy prostsze. Niezwłocznie po dokonaniu zakupu gimnazjaliści korzystali m.in. z okularów ochronnych, szkła laboratoryjnego, nowych odczynników chemicznych, programu CD z chemii, oglądali filmy o tematyce ekologicznej zakupione do pracowni biologicznej i geograficznej.

W czasie realizacji programu uczniowie naszego gimnazjum mieli możliwość uczestniczenia w różnorodnych konkursach dotyczących tematyki ekologicznej. Odbyły się konkursy z okazji Dnia Wody, Dnia Ziemi (obchodzonego w PG1 od lat jako "Zielony Tydzień") oraz Dnia Wiatru. Dla zwycięzców zakupiono nagrody książkowe sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Były to konkursy:

a) plastyczne: "EKO _ GADŻET" (konkurs, w którym uczniowie z odpadów wykonywali użyteczny przedmiot codziennego użytku lub bibelot cieszący oko), "Powtórne życie śmiecia" (konkurs, w którym uczniowie wykonywali plakat zachęcający do segregacji i recyklingu śmieci),

b) multimedialne: "Zanieczyszczenia środowiska a zdrowie człowieka", "Jak oszczędzam energię w domu", "Ochrona środowiska w krajach Unii Europejskiej" (w konkursach tych uczniowie wykonywali prezentacje multimedialne),

c) wiedzy przedmiotowej - "Woda jest życiem", "Powietrze i gleby ważne dla ludzkości" , "Alternatywne źródła energii szansą dla ludzkości" (uczniowie pisali testy dotyczące wody, gleby, powietrza i energii).

Najlepsze prace plastyczne, które powstały podczas konkursów, zdobiły korytarze szkoły tak, by wszyscy uczniowie mogli zapoznać się z tematyką konkursową i poszerzyć wiedzę ekologiczną.

Realizacja projektu umożliwiła ponad 200 uczniom udział w wycieczkach, podczas których:

- uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych i projekcjach filmowych, zwiedzali Zoo i Muzeum Geologiczne w Łodzi,

- zapoznali się z pracą elektrowni wiatrowej i węglowej,

- w ogrodzie botanicznym i arboretum poszerzyli wiedzę dotyczącą flory.

Wspomnianych wycieczek było pięć:

a) wycieczka do Muzeum Przyrodniczego i Geologicznego w Łodzi, projekcja filmu przyrodniczego w Cinema City -5.06.14 r.

b) wycieczka do Łodzi - udział w warsztatach przyrodniczych i projekcji filmu przyrodniczego w Cinema City ; 5.06.14 r.

c) wycieczka do Rogowa (zwiedzanie arboretum i muzeum drewna, zajęcia warsztatowe z przewodnikiem ); 6.06.14 r.

d) wycieczka do ogrodu botanicznego i Zoo w Łodzi; 17.06.14 r.

e) wycieczka - Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk - porównanie pracy obu elektrowni i ich wpływu na środowisko; 17.06.14 r.

Ze środków WFOŚiGW w Łodzi zakupiono również materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu.

Przyznane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Urzędu Miasta Bełchatowa umożliwiły przeprowadzenie programu wzbogacającego wiedzę ekologiczną uczniów naszego gimnazjum i pozwoliły na zakup pomocy dydaktycznych, dzięki którym w następnych latach będzie można ją poszerzać z kolejnymi grupami młodzieży.

Facebook Like Box Slider